Teva közös előkészítés


teva közös előkészítés

Küldetésünk a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados hagyományainak tovább éltetése, új hagyományok teremtése.

Célunk, hogy gyógyszereinkkel segítsük a magyar emberek gyógyulását, egészségük megõrzését, beruházásainkon és munkahelyeinken keresztül pedig aktívan támogassuk országunk gazdasági versenyképességét.

teva közös előkészítés

Fõbb feladataink: képviselni a szakterület érdekeit, ellátni a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kísérni a hazai és külföldi gyógyszerkutatási, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat, s ezek alapján szakmai információt nyújtani a tagoknak.

Kezdeményezzük, koordináljuk, szervezzük az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

teva közös előkészítés

A MAGYOSZ rendes tagjai lehetnek olyan jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok, melyek gyógyszerek elõállításával, kutatásával, fejlesztésével, ellenõrzésével, piacra juttatásával vagy ezek bármelyikével foglalkoznak. A MAGYOSZ jó munkakapcsolatot alakított ki, folyamatosan konzultál és közös témákban együttmûködik a Magyarországon mûködõ más gyógyszeripari szövetségekkel.

teva közös előkészítés

A vegyipar egészét érintõ kérdésekben folyamatos konzultációs kapcsolatban vagyunk a Magyar Vegyipari Szövetséggel.